مطالب توسط Mohsen

دریافت ۴نشان در همایش استقامت ملی

با توجه به دوران پسا برجام و فضای رقابتی موجود و همچنین حمایت همه جانبه از تمامی ارائه دهندگان خدمات و تولید کنندگان به سبب زنده نگه داشتن و رشد چرخه های اقتصادی کشور طبق طرح ملی معرفی معتبرترین شرکت‌ها ، اجلاسیه همایش استقامت ملی در تولید و خدمات که با همکاری مشترک وزارت صنعت […]

ساختمان‌های بتن‌آرمه با قالب‌های تونلی

سیستم موسوم به تونلی ،یکی از روش‌های مورد استفاده برای اجرای ساختمان‌های با سیستم باربر دیوارو سقف بتنی است .از آنجایی که اجرای قالب بندی سقف و دیوار به صورت سلولی و همزمان اجرا می‌گردد به نام تونلی موسوم است .در سیستم اجرای تونلی،دیوارها و سقف‌های بتن مسلح به صورت همزمان آرماتور بندی،قالب بندی و […]