دریافت ۴نشان در همایش استقامت ملی

با توجه به دوران پسا برجام و فضای رقابتی موجود و همچنین حمایت همه جانبه از تمامی ارائه دهندگان خدمات و تولید کنندگان به سبب زنده نگه داشتن و رشد چرخه های اقتصادی کشور طبق طرح ملی معرفی معتبرترین شرکتها ، اجلاسیه همایش استقامت ملی در تولید و خدمات که با همکاری مشترک وزارت صنعت معدن وتجارت، اتاق تعاون ایران، دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران و خانه اقتصاد ایران برگزار گردید، شرکت توسعه و عمران نوآوران تدبیر را به عنوان : ۱- مدیر عامل شرکت برگزیده دریافت نشان زرین استقامت ملی در خدمات سرمایه گذاری ۲- برگزیده دریافت استاندارد و جایزه ملی (BCS-Investment Awards ) معتبر ترین و برترین شرکت سرمایه گذاری از سوی کشور آلمان . ۳- برگزیده دریافت نشان ملی پر یازده ترین و سود آورترین شرکت سرمایه گذاری در ایران . ۴- برگزیده اهداء نشان استقامت ملی در تولید وخدمات . انتخاب نموده و طی مراسمی در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۳۹۵ در مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا وسیما با حضور آقای دکتر محمد شریعتمداری معاون اجرائی رئیس جمهور، معاونین و نمایندگان وزارتخانه ها نشانهای مذکور را به این شرکت اهداء نمودند.